LAUKO IR VIDAUS ELEKTRA

 • Apšvietimo sistemos;
 • Elektros instaliacija;
 • Jėgos tinklai;
 • 0,4 kV galinės ir jungiamosios movos;
 • Kintamos elektros srovės įrenginiai sprogiose ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose iki 1000V įtampos;
 • Elektrinio šildymo sistemos (šildomos grindys, elektrinių šildytuvų įrengimas, vamzdžių, stogų, apsaugos nuo apledėjimų);
 • 0,4 kV  kabelinių linijos;
 • Elektros įvadai;
 • Teikiame techninę informaciją, išsamias konsultacijas;
 • Paruošiame elektrotechninę dokumentaciją;
 • Išrašome elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktus. (Rangovo aktas)